Priča

Srbija diversifikuje izvoz i kreće ka inkluzivnom razvoju posle pandemije COVID-19 uz pomoć preporuka UNECE

21. jun 2021.
Fotografija: © UNECE

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNECE
Ekonomska komisija Ujednijenih nacija za Evropu

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu