Priča

Kroz igru postižemo sve zajedno

02. jun 2022.
Fotografija: © UNICEF Srbija/2022/Živojinović

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu