Saopštenje za medije

Samit UN o transformaciji obrazovanja – globalni trenutak istine

15. septembar 2022.

Autori: Amina Mohamed (Amina J. Mohammed), podsekretarka Ujedinjenih nacija i Juta Urpilanen (Jutta Urpilainen), komesarka EU za međunarodna partnerstva

 

 

Dok su se roditelji, nastavnici i učenici pripremali za povratak u školu ove jeseni, malo ko je razmišljao o činjenici da je obrazovanje širom sveta u dubokoj krizi. To je spora kriza koja je često nevidljiva, ali koja utiče na sve nas. Na predstojećem Samitu Ujedinjenih nacija o transformaciji obrazovanja, svetski lideri imaju priliku da preduzmu jedinstvenu i odlučnu akciju. Ujedinjene nacije i Evropska unija sada pozivaju sve države članice da ispune preko potrebne obaveze kako bi se osiguralo da sve devojčice i dečaci imaju pristup i koristi od smislenog, modernog, visokokvalitetnog obrazovanja. Njihova prava i naša kolektivna budućnost zavise od toga.

Obrazovanje je najmoćnije i najtransformativnije sredstvo koje imamo da osnažimo devojčice i dečake nadom, veštinama i prilikama za njihovu budućnost. Ono takođe otvara put za rešavanje mnogih današnjih globalnih izazova. Međutim, u mnogim delovima sveta, siromaštvo i nejednakost i dalje imaju veliki uticaj na pohađanje škole i na postignuća u učenju. Obrazovni sistemi širom sveta bore se da omoguće učenicima da steknu vrednosti, veštine i znanja potrebne za napredovanje u svetu koji se ubrzano menja.

Pandemija kovida 19 pogoršala je već postojeću krizu, a globalni jaz u finansiranju obrazovanja značajno se uvećao. I pre pandemije, vlade su trošile manje od polovine potrebne sume na obrazovanje. Od tada, dve trećine vlada smanjile su budžete za obrazovanje, dok su neki međunarodni donatori najavili nameru da smanje pomoć obrazovanju.

Zajednička akcija finansiranja učenja i obrazovanja orijentisanog na budućnost je hitna, ako želimo da nadoknadimo gubitke u učenju uzrokovane pandemijom i da obezbedimo da sva deca i mladi imaju pristup svom pravu na obrazovanje, kao što je sadržano u članu 26 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Ulaganje u obrazovanje ima transformativni uticaj na Ciljeve održivog razvoja. Unapređuje rodnu ravnopravnost: obrazovane devojke češće učestvuju u odlukama koje ih se najviše tiču - da žive duže, zdravije i da ostvaruju veće prihode. To daje veliki doprinos nacionalnom razvoju: svaki euro potrošen na obrazovanje može da generiše 10-15 eura ekonomskog rasta. Ulaganje u informisane, osnažene građane može pomoći zemljama da se suoče sa velikim izazovima kao što su klimatske promene, društveni lomovi, sukobi, rodno zasnovano nasilje i još mnogo toga.

Evropska unija značajno uvećava svoja ulaganja u obrazovanje u partnerskim zemljama. EU će više od 10% svog budžeta za međunarodno partnerstvo, koji predstavlja preko 6 milijardi eura, posvetiti globalnom obrazovanju.

Sada je potrebno da i drugi učine isto. Generalni sekretar UN poziva sve lidere vlada i sve aktere, uključujući privatni sektor i civilno društvo, da u okviru globalne mobilizacije preuzmu konkretne obaveze za povećanje finansiranja obrazovanja, iz svih izvora.

Na predstojećem Samitu UN o transformaciji obrazovanja, predstavnici svih zemalja i partnera suočiće se s trenutkom istine: sada je vreme da se zajednički popuni praznina u ulaganju u rešavanje globalne obrazovne krize. Sada je vreme da ulažemo u oporavak učenja i pomognemo da se Ciljevi održivog razvoja vrate na pravi put, čime se seje seme za transformaciju naših obrazovnih sistema, kako bi obrazovanje bolje pripremilo učenike da doprinesu inkluzivnijoj, mirnijoj, održivijoj i pravednijoj budućnosti, u kojoj niko neće biti izostavljen.

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu