Kancelarija stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija

Kancelarijom stalnog koordinatora UN u Republici Srbiji upravlja i strateški usmerava stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija i podržava Tim UN-a u Srbiji u oblastima razvoja, implementacije, praćenja i izveštavanja Okvira saradnje UN u oblasti održivog razvoja (prethodno UNDAF) i aktivnostima vezanih za Agendu 2030. Kancelarija omogućava stvaranje i implementaciju mehanizama koji osiguravaju da svi članovi u potpunosti učestvuju u konsultacijama i procesima donošenja odluka Tima UN-a u Srbiji, kao i da su informisani kroz regularnu komunikaciju i deljenje informacija. 

Kancelarija stalne koordinatorke u Republici Srbiji ispunjava sledećih pet ključnih funkcija u podršci zaduženja stalne koordinatorke i Tima UN-a u Srbiji: 

  1. Strateško planiranje
  2. Razvojna ekonomija
  3. Parnerstva i razvojne finansije
  4. Menadžment i izveštaji o podacima i rezultatima i 
  5. Komunikacije i zagovaranje

Kancelarija stalne koordinatorke u Srbiji trenutno ima devet glavnih zaposlenih: tim lidera i strateškog planera, senior ekonomistu, finansijskog menadžera za partnerstva i razvoj, menadžera za komunikacije i zagovaranje, savetnika za ljudska prava, M&E menadžera, glavnog saradnika stalne koordinatorke, vozača / asistenta. Državni savetnik za ljudska prava, podržan od strane programskog Tima za ljudska prava, čini integralni deo kancelarije stalne koordinatorke u Srbiji. Tim za ljudska prava podržava stalnu koordinatorku i Tim UN-a u Srbiji davanjem saveta u vezi sa ljudskim pravima (i uključivanjem različitih društvenih grupa u javni dijalog). Tim za ljudska prava podržava državne partnere, uključujući Vladu i funkcionere, civilno društvo i državne institucije koje se bave ljudskim pravima, kroz davanje saveta, tehničku podršku i  saradnju, uz podršku Kancelarije UN-a za ljudska prava u Ženevi. 

 

Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji

Gđa Žakob donosi 26 godina iskustva rada u humanitarnom i razvojnom sektoru, uključujući 10 godina iskustva u Kancelariji Ujedinjenih nacija za projekte (UNOPS) u Aziji / Centralnoj Aziji / Istočnoj Evropi i Africi. Od 2017. do 2019. godine, bila je na mestu predstavnice UNOPS-a za EU institucije u Briselu. Pre toga, bila je direktorka UNOPS-a zs Južnu Aziju (2011-2017). Bila je na menadžerskim pozicijama UNOPS-a, UNRWA-o i ECHO-a (EU), nevladinih organizacija i privatnog sektora u Avganistanu, srednjem Istoku, Istočnom Timoru, Sudanu, Crnoj Gori, Ugrandi, Ruandi i Demokratskoj Republici Kongo. 

Završila je master studije iz poslovne administracije na ESSEC univerzitetu u Parizu. 

 

Françoise Jacob

Fransoaz Žakob

Stalna koordinatorka UN