Kancelarija stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija

Kancelarijom stalnog koordinatora UN u Republici Srbiji upravlja i strateški usmerava stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija i podržava Tim UN-a u Srbiji u oblastima razvoja, implementacije, praćenja i izveštavanja Okvira saradnje UN u oblasti održivog razvoja (prethodno UNDAF) i aktivnostima vezanih za Agendu 2030. Kancelarija omogućava stvaranje i implementaciju mehanizama koji osiguravaju da svi članovi u potpunosti učestvuju u konsultacijama i procesima donošenja odluka Tima UN-a u Srbiji, kao i da su informisani kroz regularnu komunikaciju i deljenje informacija. 

Kancelarija stalne koordinatorke u Republici Srbiji ispunjava sledećih pet ključnih funkcija u podršci zaduženja stalne koordinatorke i Tima UN-a u Srbiji: 

  1. Strateško planiranje
  2. Razvojna ekonomija
  3. Parnerstva i razvojne finansije
  4. Menadžment i izveštaji o podacima i rezultatima i 
  5. Komunikacije i zagovaranje

Kancelarija stalne koordinatorke u Srbiji trenutno ima devet glavnih zaposlenih: tim lidera i strateškog planera, senior ekonomistu, finansijskog menadžera za partnerstva i razvoj, menadžera za komunikacije i zagovaranje, savetnika za ljudska prava, M&E menadžera, glavnog saradnika stalne koordinatorke, vozača / asistenta. 


Državni savetnik za ljudska prava, podržan od strane programskog Tima za ljudska prava, čini integralni deo kancelarije stalne koordinatorke u Srbiji. Tim za ljudska prava podržava stalnu koordinatorku i Tim UN-a u Srbiji davanjem saveta u vezi sa ljudskim pravima (i uključivanjem različitih društvenih grupa u javni dijalog). Tim za ljudska prava podržava državne partnere, uključujući Vladu i funkcionere, civilno društvo i državne institucije koje se bave ljudskim pravima, kroz davanje saveta, tehničku podršku i  saradnju, uz podršku Kancelarije UN-a za ljudska prava u Ženevi. 

 

Stalni koordinator a.i Ujedinjenih nacija u Srbiji

Dr Skano ima preko 20 godina iskustva u upravljanju programima u vezi sa javnim zdravljem i razvoju politika u različitim oblastima, počev od kontrole bolesti, odgovora na epidemije, do jačanja zakonskih propisa. Dr Skano je bio zadužen za mnoge značajne poslove u sedištu SZO u Ženevi, kao i na terenu, uključujući Južnu Afriku, kako bi pomogao zemlji u odgovoru na epidemiju rezistentne tuberkuloze 2007. godine.

U Kini je dr Skano nadgledao sve programe u vezi sa zaraznim i nezaraznim bolestima tokom mandata u Kancelariji SZO u Kini i podržao jačanje Nacionalnog regulaturnog tela za lekove, vakcine i druge zdravstvene proizvode. Od januara 2020. dr Skano je bio na čelu tima SZO za odgovor na kovid-19, prvo u Kini у Кини, a zatim je pružao podršku Regionalnoj kancelariji SZO za Evropu u odgovoru na kovid-19. Pre dolaska u Srbiju na mesto predstavnika SZO i specijalnog izasnlanika regionalnog direktora SZO za Zapadni Balkan, dr Skano je bio vršilac dužnosti predstavnika SZO u Bosni i Hercegovini.

 

Fabio Scano photo

Fabio Scano

UN Resident Coordinator a.i.