Naš tim u Srbiji

Françoise Jacob

Fransoaz Žakob

UN
Stalna koordinatorka UN
 
 


Gđa Žakob donosi 26 godina iskustva rada u humanitarnom i razvojnom sektoru, uključujući 10 godina iskustva u Kancelariji Ujedinjenih nacija za projekte (UNOPS) u Aziji / Centralnoj Aziji / Istočnoj Evropi i Africi. Od 2017. do 2019. godine, bila je na mestu predstavnice UNOPS-a za EU institucije u Briselu. Pre toga, bila je direktorka UNOPS-a zs Južnu Aziju (2011-2017). Bila je na menadžerskim pozicijama UNOPS-a, UNRWA-o i ECHO-a (EU), nevladinih organizacija i privatnog sektora u Avganistanu, srednjem Istoku, Istočnom Timoru, Sudanu, Crnoj Gori, Ugrandi, Ruandi i Demokratskoj Republici Kongo.
Završila je master studije iz poslovne administracije na ESSEC univerzitetu u Parizu.
Aleksandra Siljic Tomic

Aleksandra Šiljić Tomić

UN Environment
Ekspert za upravljanje projektima
 
 
 
Aleksandra Šiljić Tomič započela je svoju profesionalnu karijeru u razvoju EEA ključnog skupa indikatora za životnu sredinu za region Zapadnog Balkana. Takođe je doprinela različitim oblastima regionalnih napora ENVSEC Inicijative, kao što su sanacija životne sredine za nasleđe rudarstva i klimatske promene. Pridružila se UN-u za životnu sredinu 2015. godine, imajući značajnu ulogu u pripremi projekta finansiranog od strane GEF-a koji se bavi degradacijom zemljišta u Srbiji, da bi kasnije preuzela poziciju nacionalnog koordinatora projekata za projekte i inicijative koje sprovodi UN za životnu sredinu u Srbiji na nacionalnom i lokalnom nivou. .

Gospođa Šiljić Tomić je doktorirala inženjerstvo zaštite životne sredine.
Deyana Kostadinova

Dejana Kostadinova

UNICEF
Direktorka
 
 
 
Deyana Kostadinova preuzela je dužnost direktorke UNICEF-a u Srbiji u oktobru 2020. godine.
Pre ove funkcije, bila je stalna predstavnica Republike Bugarske pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi.

Direktorka UNICEF-a u Srbiji ima višegodišnje iskustvo u oblasti prava deteta, i kao stručnjakinja i kao političarka. Bila je potpredsednica Vlade i ministarka rada i socijalne politike u prelaznoj vladi Bugarske. Gospođa Kostadinova je takođe radila kao šef kabineta predsednika Republike Bugarske i kao savetnica premijera. Njena glavna dostignuća uvek su bila usmerena na unapređenje agende prava deteta.
Gospođa Kostadinova je bila na funkciji generalnog direktora Direktorata za Praćenje prava deteta. Tokom svog mandata, vršila je sveobuhvatno praćenje rada odeljenja za dečju zaštitu, specijalizovanih institucija, škola, bolnica i nevladinih organizacija.

Gospođa Kostadinova je magistrirala pravo i započela je svoj profesionalni razvoj kao pravnica specijalizovana za ljudska prava.
John Mossoti

Džon Kenedi Mosoti

UNFPA
Predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Direktor za Srbiju i Republiku Severnu Makedoniju i Kosovo (SB UN 1244) UNFPA Representative for Bosnia and Herzegovina, Country Director for Serbia and the Republic of North Macedonia, and Director for Kosovo (UNSCR 1244)
 
 
Džon Kenedi Mosoti ima diplomu pravnog fakulteta, postdiplomsku diplomu iz prava, magistarsku diplomu iz krivičnog pravosuđa i diplomu iz međunarodnog prava životne sredine. Džon je etablirani diplomata i sa sobom nosi dvadesetpetogodišnje iskustvo u privatnom sektoru, civilnom društvu, Ujedinjenim nacijama, kao i vladi. Kao šef Ogranka za multilateralne poslove pri UNFPA, Džon
upravljao političkom interakcijom UNFPA sa državama članicama u Generalnoj skupštini, Savetom bezbednosti, ECOSOC-om i njegovim funkcionalnim komisijama kao i sekretarijatom UN-a. Kasnije je postao šef sektora za međuvladin, međuagencijski i politički dijalog. Nedavno je imenovan i služio je kao zamenik globalnog koordinatora za ICPD 25 zadužen za organizaciju Samita u Najrobiju: Ubrzavanje obećanja.

Džon govori svahili, engleski, francuski i arapski. Oženjen je i ima tri ćerke.
WHO

Fabio Skano

WHO
Predstavnik
 
 
 
Dr Skano ima preko 20 godina iskustva u upravljanju programima u vezi sa javnim zdravljem i razvoju politika u različitim oblastima, počev od kontrole bolesti, odgovora na epidemije, do jačanja zakonskih propisa. Dr Skano je bio zadužen za mnoge značajne poslove u sedištu SZO u Ženevi, kao i na terenu, uključujući Južnu Afriku, kako bi pomogao zemlji u odgovoru na epidemiju rezistentne tuberkuloze 2007. godine.

U Kini je dr Skano nadgledao sve programe u vezi sa zaraznim i nezaraznim bolestima tokom mandata u Kancelariji SZO u Kini i podržao jačanje Nacionalnog regulaturnog tela za lekove, vakcine i druge zdravstvene proizvode. Od januara 2020. dr Skano je bio na čelu tima SZO za odgovor na kovid-19, prvo u Kini у Кини, a zatim je pružao podršku Regionalnoj kancelariji SZO za Evropu u odgovoru na kovid-19. Pre dolaska u Srbiju na mesto predstavnika SZO i specijalnog izasnlanika regionalnog direktora SZO za Zapadni Balkan, dr Skano je bio vršilac dužnosti predstavnika SZO u Bosni i Hercegovini.
Jakup Beris

Jakup Beriš

UNDP
Stalni predstavnik
 
 
Gospodin Jakup Beriš je imenovan za stalnog predstavnika Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji u avgustu 2022. godine. Pre dolaska u Republiku Srbiju, bio je stalni predstavnik u Kazahstanu, gde je upravljao programom UNDP-a za ovu zemlju, sa fokusom na javne institucije, socijalnu politiku, diversifikaciju ekonomije i zelenu tranziciju, uz razvojne inicijative orijentisane ka budućnosti, koje su obuhvatale digitalizaciju, inovacije i zeleno finansiranje.
Gospodin Beriš ima 25 godina radnog iskustva u različitim međunarodnim organizacijama, kako u njihovim centralama, tako i u predstavništvima na regionalnom i državnom nivou.
Pre angažovanja u Srbiji i Kazahstanu, gospodin Beriš je vodio Regionalni program UNDP-a za arapske države sa sedištem u Amanu, Jordan, i radio je kao regionalni programski savetnik Regionalnog biroa UNDP-a za arapske države u Njujorku. Bio je na čelu tima koji je sprovodio brojne regionalne projekte u sredinama na različitom nivou razvoja, iz oblasti kao što su ekonomske integracije, društvena kohezija, borba protiv korupcije, rodna ravnopravnost, otpornost na klimatske promene i delovanje u kriznim situacijama.
Gospodin Beriš je takođe radio na visokim pozicijama u kancelariji UNDP-a u Kartumu, Sudan, tokom finalizacije Sveobuhvatnog mirovnog spozuma, kao i u Amanu, Jordan, gde je vodio program usmeren na podršku razvoju javnih politika i izgradnji kapaciteta.
Pre nego što se pridružio UNDP-u, gospodin Beriš je radio za Svetsku banku, u nekoliko odeljenja u Vašingtonu, baveći se temama kao što su društveni razvoj, upravljanje i decentralizacija u Africi i na Bliskom istoku. Takođe je radio za Tursko poslovno udruženje (Turkish Business Association - TUSIAD), nevladinu organizaciju, odnosno ekspertsku grupu, koju su osnovali lideri poslovne zajednice u Turskoj, u kancelarijama ove organizacije u Istanbulu i Vašingtonu.
Gospodin Beriš je koautor poglavlja u knjigama, kao i stručnih članaka na temu upravljanja i decentralizacije, a pisao je i o političkim i ekonomskim reformama u Turskoj.
Gospodin Beriš je završio master studije u oblasti javnog upravljanja na Univerzitetu Merilend, Koledž Park, u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je osnovne studije završio sa diplomama iz dve oblasti (političke nauke/međunarodni odnosi i sociologija) na Univerzitetu Boaziči u Turskoj. Oženjen je, i ponosni je otac dvoje dece.
Jovan Protic, National Coordinator

Jovan Protić

ILO
Nacionalni koordinator
 
 
Jovan Protić radi kao Nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada (MOR) za Republiku Srbiju od 2008. godine i odgovoran je za predstavljanje MOR u Republici Srbiji i sprovođenje Programa dostojanstvenog rada MOR.

Pre dolaska na ovu funkciju Jovan je radio za UNDP kao projektni menadžer zadužen za izradu Nacionalne strategije održivog razvoja Republike Srbije od 2005. do 2008. godine.

U prethodnom periodu radio je kao koordinator projekta MOR o reformi Inspektorata za rad Republike Srbije 2004. i 2005. godine, a vodio je i projekat izgradnje kapaciteta Ministarstva za rad i zapošljavanje Republike Srbije 2002. i 2003. godine, radeći za UNDP.
Jovan je na osnovnim studijama diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i na Univerzitetu u Londonu u oblasti politike i međunarodnih odnosa. Završio je master studije na temu Ekonomije Evropske unije na Evropskom koledžu u Brižu, kao i master studije pravno-ekonomskog smera na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Trenutno je doktorant na radnom pravu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i zvanje doktora pravnih nauka trebalo bi da dobije u aprilu ove godine.
Constantine Palicarsky

Konstantin Palikarski

UNODC
Regionalni savetnik (za borbu protiv korupcije i oduzimanje imovine) za Jugoistočnu Evropu i šef Programske kancelarije UNODC u Beogradu.
 
 
 
Po struci pravnik sa više od 25 godina radnog iskustva, gospodin Palikarski je deo UNODC tima sa sedištem u Beču i prisustvom na terenu, čija je misija pružanje tehničke podrške državama potpisnicama Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije (UNCAC) u što efikasnijem sprovođenju odredaba Konvencije.

G. Palikarski je učestvovao u implementaciji i vodio projekte tehničke podrške u borbi protiv korupcije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, bivšem Sovjetskom Savezu, na Pacifiku, u Africi, Jugoistočnoj, Istočnoj i Centralnoj Aziji i regionu Bliskog istoka i Severne Afrike, sa fokusom na prevenciji korupcije, podršci agencijama za sprečavanje korupcije i efektivnoj implementaciji UNCAC-a.
Lidija Markovic, IOM

Lidija Markovic

IOM
Direktorka
 
 
 
Gospođa Marković je šef kancelarije IOM-a u Srbiji od 2012. godine i magistrirala je međunarodne odnose na Beogradskom univerzitetu u Srbiji. Tokom svoje duge karijere u IOM-u, bavila se mnogim oblastima upravljanja migracijama, razvojem projekata i koordinacijom regionalnih inicijativa u oblasti migracija. Pre imenovanja za šefa kancelarije IOM-a u Srbiji, rukovodila je programima preseljenja izbeglica, projektima stambenog zbrinjavanja izbeglih i interno raseljenih lica, programima za borbu protiv trgovine ljudima, programima pomoći dobrovoljnog povratka i reintegracije, kao i programima pružanja psihosocijalne podrške.

IOM Srbija je aktivno podržavao Vladu Srbije u svim njenim naporima u vezi sa migracijama.
Michela Telatin

Mikela Telatin

UNOPS
Predstavnica
 
 
 
Mikela donosi bogatu stručnost u humanitarnom radu, analizi i rešavanju konflikata, upravljanju timom u nesigurnom okruženju Pre nego što se pridružila UNOPS-u, bila je na različitim visokim pozicijama kao direktor za zemlje u ICRIC-u, u zemljama pogođenim sukobima u Africi, Latinskoj Americi i Aziji. Takođe je radila u sektorima humanitarne politike i javnog zastupanja u Velikoj Britaniji i Kanadi, kao i u finansijskom sektoru u Londonu.

Mikela je doktorirala međunarodne odnose, doktorirala jezike i književnost i magistrirala razvojne studije. Njena istraživačka interesovanja obuhvataju međunarodne odnose, vezu između razvoja i bezbednosti i reformu sektora bezbednosti.

Tečno govori engleski, italijanski, francuski i španski jezik.
Milana Rikanovic, Gender Specialist, Head of UN Women Serbia

Milana Rikanović

UN Women
Ekspert za rodnu ravnopravnost, predstavnica UN Women u Srbiji
 
 
 
Milana Rikanović ima više od 20 godina iskustva rada u međunarodnim organizacijama na Zapadnom Balkanu i u Tadžikistanu, uključujući agencije Ujedinjenih nacija, Svetsku banku i različite projekte Evropske unije, gde je vodila kompleksne i multisektorske programe. Jedan od takvih je i projekat ekonomskog osnaživanja žena koji je vodila u Srbiji i Crnoj Gori, a koji je postao primer dobre prakse sličnih programa u oblasti radnih prava žena i rodno zasnovane diskriminacije. Pokrenula je i rad na rodno odgovornom upravljanju, gde je inicirala programe na lokalnom nivou i pokrenula proces urodnjavanja politika i praksi u okviru procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Soufiane Adjali

Soufiane Adjali

UNHCR
Predstavnik
 
 
 
Sufijan Ađali je pravnik sa više od 28 godina iskustva u sistemu Ujedinjenih nacija i međunarodnih organizacija.
Gospodin Ađali je započeo svoju karijeru 1994. godine kao Službenik za ljudska prava u Kancelariji Visokog predstavnika za ljudska prava (OHCHR) u Ruandi. Nakon toga je radio kao Službenik za saradnju sa civilnim organima u Mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNMIBH – DPKO).

U Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) počeo je da radi 1996. godine. Od tada je radio na poslovima međunarodne zaštite izbeglica, nadzora (u Kancelariji Generalnog inspektora, kabinet Visokog komesara), upravljanja operacijama i kao Oficir za vezu / Predstavnik Visokog komesara u operacijama UNHCR-a u Centralnoj Americi, Africi, Aziji i na Bliskom Istoku.
Gospodin Ađali govori arapski, francuski, engleski, srpski i persijski jezik.
Sufijan Ađali stupio je stupio na dužnost Predstavnika Visokog komesara UN za izbeglice u Srbiji u februaru 2023. godine.


Vladimir Olegovich Rakhmanin

Vladimir Olegovič Rahmanjin

FAO
Pomoćnik generalnog direktora, predstavnik za Evropu i Centralnu Aziju
 
 
 
Tokom svoje karijere, Rahmanjin se bavio ključnim političkim pitanjima na globalnom i regionalnom nivou, uključujući zadatke u Pekingu, Vašingtonu DC i Moskvi.

Od 2002. do 2006. bio je ambasador Rusije u Irskoj.

Pre nego što se pridružio FAO u januaru 2014, bio je zamenik šefa Sekretarijata Energetske povelje u Briselu.