Ujedinjene nacije u Srbiji

Ujedinjene nacije su prisutne u Republici Srbiji (bivšoj Jugoslaviji) od samog početka krize u regionu, početkom 1990ih. Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji sarađuje sa Vladom Republike Srbije od početka 2000ih godina.

Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji  trenutno uključuje 20 agencija, fondova i programa, kako rezidentnih tako i nerezidentnih, koji zajednički rade na poboljšanju prioriteta nacionalnog razvoja u skladu sa Agendom 2030 i 17 Ciljeva održivog razvoja. 

Tim koordiniše stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija, i radi po principima Okvira za saradnju Ujedinjenih nacija za održivi razvoj sa Republikom Srbijom 2021-2025, potpisanim između Vlade Republike Srbije i Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji. Okvir predstavlja put ka tri strateška prioriteta: 

 

  1. Srbija koristi pun potencijal zelene, održive i inkluzivne ekonomije - Povećanje prilika za sve i upravljanje rizicima 
  2. Dobrobit, socijalna pravičnost i ljudski potencijal nalaze se u središtu sistema, politika i prakse - Svako ima jednake prilike, tokom celog života, da ostvari svoj pun potencijal
  3. Izgradnja poverenja i uzajamne odgovornosti putem vladavine prava i poštovanjem ljudskih prava i obaveza - Podsticanje transparentosti, pravičnosti i delotvornosti 

 

Prisustvo Ujedinjenih nacija u Srbiji takođe uključuje Kancelariju Ujedinjenih nacija u Beogradu (UNOB). Kroz dogovor sa Vladom Republike Srbije, UNOB se bavi političkim izveštavanjem i funkcijama odnosa i saradnje. UNOB je glavni kanal komunikacije između Misije privremene administracije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Vlade Republike Srbije, kao i diplomatskih krugova u Beogradu  kada je reč o implementaciji Rezolucije saveta bezbednosti 1244 (1999). Kancelarija obezbeđuje kontakte UNMIK-a, uključujući i Specijalnog predstavnika  Generalnog sekretara i po potrebi asistira UNMIK-u i drugim međunarodnim organizacijama prisutnim na Kosovu. UNOB odgovara departmanu Ujedinjenih nacija za mirovne sporazume i UNMIK-u, u slučaju svih problema vezanih za Kosovo. UNOB takođe prati regionalni razvoj na Zapadnom Balkanu, važan Ujedinjenim nacijama. Odgovara Odeljenju Ujedninjenih nacija za politička i mirovna pitanja i UNMIK-u kao i za sva druga regionalna pitanja, koja nisu u vezi sa Kosovom. UNOB takođe ima blisku saradnju sa Timom Ujedinjenih nacija u Srbiji i drugim partnerima kada je reč o regionalnim pitanjima. 

 

Prekretnice

Ciljevi održivog razvoja u Srbiji

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju globalni poziv na akciju, kako bi sprečili siromaštvo, zaštitili životnu sredinu i klimu, i osigurali da svi ljudi žive u miru i prosperitetu. Ovo su ciljevi na kojima UN u Srbiji radi: