Cilj održivog razvoja
7

Pristupačna energija iz čistih izvora

Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i savremenoj energiji, po pristupačnim cenama za sve

Lokacije naših ključnih inicijativa povezanih sa ovim Ciljem održivog razvoja