Priča

Ujedinjene nacije u Srbiji objavile Izveštaj o rezultatima za 2023. godinu

18. april 2024.
Fotografija: © UN Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
ILO
Međunarodna organizacija rada
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
ITU
International Telecommunication Union
OHCHR
Kancelarija Visokog poverenika Ujedinjenih nacija za ljudska prava
RCO
Kancelarija stalnog koordinatora
UN Women
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UN - Habitat
Program Ujedinjenih nacija za ljudska naselja
UNCTAD
Konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNDRR
UN Office for Disaster Risk Reduction
UNECE
Ekonomska komisija Ujednijenih nacija za Evropu
UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija
UNIDO
Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNODC
Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala
UNOPS
Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge
WHO
Svetska zdravstvena organizacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu