Cilj održivog razvoja
6

Čista voda i sanitarni uslovi

Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama i tako osigurati higijenske uslove za sve