Priča

U Srbiji obeležen Svetski dan zemljišta pod sloganom Zemljište i voda: Izvor života

05. decembar 2023.
Fotografija: © Darko Damnjanovic

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu