Cilj održivog razvoja
15

Očuvanje života na zemlji

Zaštititi, uspostaviti i promovisati održivo korišćenje kopnenih ekosistema, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju tla i sprečiti uništavanje biološke raznolikosti