Priča

Ujedinjene nacije u Srbiji obeležavaju Dan UN otkrivanjem murala o biodiverzitetu Srbije

24. oktobar 2023.
Fotografija: © UN Serbia/Marija Piroški

Napisao/la

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija stalnog koordinatora

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu