Cilj održivog razvoja
14

Očuvanje vodenog sveta

Očuvati i održivo koristit okeane, mora i morske resurse za održiv razvoj

Lokacije naših ključnih inicijativa povezanih sa ovim Ciljem održivog razvoja