Priča

Srbija u Rimu na UN Samitu o sistemima hrane

27. jul 2023.
Fotografija: © Arma dei Carabinieri

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu