Cilj održivog razvoja
4

Kvalitetno obrazovanje

Osigurati inkluzivno i ravnopravno kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnost učenja tokom celog života