Priča

Novi vrtić u užičkom selu Karan uz podršku EU

06. oktobar 2023.
Fotografija: © EU PRO Plus Programme

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

EU
European Union
UNOPS
Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu