Cilj održivog razvoja
16

Mir, pravda i snažne institucije

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi delotvorne, odgovorne i inkuzivne institucije na svim nivoima