Cilj održivog razvoja
11

Održivi gradovi i zajednice

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, sigurnim, otpornim i održivim