Cilj održivog razvoja
1

Svet bez siromaštva

Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima