Priča

UN Samit o Ciljevima održivog razvoja: Za održivu budućnost

04. septembar 2023.
Fotografija: © UN Photo/Manuel Elias

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu