Cilj održivog razvoja
8

Dostojanstven rad i ekonomski rast

Promovisati konstantan, inkluzivan i održiv ekonomski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve