Priča

Podrška za 34 lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite

11. oktobar 2023.
Fotografija: © Programme PRO

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija
UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija
UNOPS
Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu