Cilj održivog razvoja
13

Očuvanje klime

Preduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promena i njihovih posledica