Priča

Kao odgovor na rastuću globalnu krizu, SDG Samit pokreće novu fazu ubrzane akcije za Ciljeve održivog razvoja

18. septembar 2023.
Fotografija: © UN Photo/Cia Pak

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu