Priča

Svet rasipa preko milijardu obroka dnevno

27. mart 2024.
Fotografija: © Markus Spiske/Unsplash

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu