Priča

Aktivistkinja Dunja Trifunović: Mladi imaju viziju kako da zaustave klimatski sunovrat

10. maj 2023.
Fotografija: © Office of the UN Youth Envoy/Joel Sheakoski

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu