Priča

Održan Dijalog o klimatskim promenama 2023

24. novembar 2023.
Fotografija: © UN Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu