Priča

Karpatska konvencija obeležava 20. godišnjicu novim Okvirom za biodiverzitet i proglašenjem prekograničnog zaštićenog vlažnog staništa

12. oktobar 2023.
Fotografija: © Stefan Rankovic

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu