Organizatori

UN

Ciljevi održivog razvoja

Industrija, inovacije i infrastruktura
Održivi gradovi i zajednice
Mir, pravda i snažne institucije
Partnerstvom do ciljeva

Kontakt informacije

unserbia.org
11 april 2022 | 9:00 AM - 12 april 2022 | 3:30 PM

Nacionalni urbani forum - Bolja budućnost urbanih naselja u kontekstu novih javnih politika u Republici Srbiji

Uoči 11. Svetskog urbanog foruma koji će se održati u Katovicama, Poljskoj,  u junu 2022, Ministarstvo građevinarstva, transporta i infrastrukture Republike Srbije, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština – Asocijacije gradova i opština Srbije, Kancelarijom stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji i Programom Ujedinjenih nacija za naselja – UN Habitat, organizuje Nacionalni urbani forum 11. i 12. aprila u Beogradu.  Događaj će pored pripreme nacionalnih aktera za učešče na svetskom forumu, okupiti mnoge učesnike iz javnog i privatnog sektora, akademije, istraživačkih institucija, civilnog društva, ekonomije, međunarodnih institucija i strane učesnike. 

Lokacija

Beograd
Palata Srbije
Bulevar Mihajla Pupina, 2
11000 Beograd
Serbia
11 april 2022 | 9:00 AM - 12 april 2022 | 3:30 PM

o događaju