Priča

Preko 200 starijih žena i muškaraca iz ruralnih sredina Srbije obučeno i informisano o rodno zasnovanom nasilju

01. septembar 2022.
Fotografija: © Amity Civil Society Organization

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN Women
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu