Priča

Saradnja i podrška preduzetnicama u Srbiji i regionu u fokusu Sajma ženskog preduzetništva

06. oktobar 2022.
Fotografija: © UN Women / Saša Đorđević

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN Women
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu