Saopštenje za medije

Mediji - važni saveznici u zaustavljanju rodnog nasilja

27. oktobar 2022.

Fotografija: © UNDP Serbia

Beograd, 27. oktobar 2022 – U zgradi Ujedinjenih nacija u Beogradu danas je održana debata o izveštavanju medija o nasilju prema ženama. Cilj ove diskusije bio je da se pronađe odgovor na pitanje kako mediji svojim objavama mogu da doprinesu stvaranju društva u kome će nasilje biti neprihvatljivo, a žrtve adekvatno zaštićene.

Diskusiju su zvanično otvorili Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, i Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji.

„Odgovornost je svih nas - da ne ćutimo i ne prelazimo olako preko široko rasprostranjene relativizacije i senzacionalizma, već da širimo svest o tome da je nasilje nad ženama najgori i najsramniji oblik kršenja ljudskih prava koji se ne sme tolerisati i pravdati, već ga treba suzbijati i kažnjavati“, poručila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Poverenica je istakla da mediji imaju važnu ulogu u razbijanju stereotipa koji vladaju u našoj patrijarhalnoj kulturi i dodala: „Nažalost, i dalje vidimo previše diskutabilno sročenih naslova i neprimerenih fotografija i zato apelujem na novinare i urednike da se u ovakvim slučajevima ne povode borbom za klikove, gledanost ili tiraž, već da imaju na umu da se radi o pitanju života za nečiju ženu, majku, sestru ili ćerku.“

Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji izjavio je: „Prepoznajući važnu ulogu koju mediji imaju u društvu i njihovu moć da određene teme stave u fokus i oblikuju javno mnjenje, UNDP, zajedno sa drugim agencijama UN-a, podržava novinare i novinarke da etički izveštavaju o nasilju prema ženama. U partnerstvu sa nacionalnim i lokalnim javnim institucijama i medijima doprinosimo ostvarenju rodne ravnopravnosti i stvaranju okruženja u kome se nasilje prema ženama ne toleriše.“

Članice grupe Novinarke protiv nasilja, Jovana Gligorijević (Vreme), Ana Manojlović (RTS) i Iva Parađanin (Tampon zona), poručile su da je od ključne važnosti da urednici razumeju da je nasilje prema ženama specifična tema i da na teren treba da šalju novinarke i novinare sa odgovarajućim znanjem i iskustvom, kao i da omoguće dodatnu edukaciju svojih redakcija o ovoj temi. One su dodale da je važno da mediji izveštavanje o pojedinačnim slučajevima nasilja iskoriste kao povod da osvetle čitav fenomen nasilja, njegove uzroke i posledice, ne samo za žrtvu, već i za širu zajednicu.

Fotografija: © Milena Anđela

„Mi se trudimo, a mislim da u tome i uspevamo, da se pridržavamo smernica na koje su do sada nebrojeno puta ukazivale organizacije civilnog društva koje su posvećene ovom pitanju, kao i novinarke iz grupe Novinarke protiv nasilja. Veoma vodimo računa da ni na koji način ne učestvujemo u sekundarnoj viktimizaciji. Na žalost, nisu svi zaposleni imali priliku da učestvuju u treninzima za novinare kako da izveštavaju o ovoj osetljivoj temi. Međutim, imamo dovoljno onih koji jesu i koji uvek reaguju kada se pojavi vest o femicidu ili nasilju prema ženama i daju smernice kako na etički ispravan način prići temi i plasirati informaciju. Trudimo se da se problemom nasilja prema ženama bavimo fenomenološki i da ponudimo rešenja. Tako biramo i sagovornike“, rekao je Igor Božić, programski direktor televizije N1.

Glavni urednik Kurira Aleksandar Đondović napomenuo je da je Adria Media Group uvela funkciju menadžera za etičke standarde i time napravila korak ka samoregulaciji.

„U poslednje dve i po godine sistemski radimo na unapređenju etičkih standarda u Kuriru, a napredak je postignut i kada je reč o izveštavanju o nasilju prema ženama. Permanentnim radom sa redakcijom, pre svega stalnom edukacijom zaposlenih, iz godine u godinu imamo sve bolje rezultate i veliko je zadovoljstvo što to, osim zaposlenih, primećuju i čitaoci, ali i kolege iz drugih medija i asocijacija. Naš cilj je da kao ’premium tabloid’ pokažemo da je moguće da budemo aktuelni, brzi i atraktivni, uz poštovanje etike", dodao je Đondović.

Dragan Kecman, glavni i odgovorni urednik magazina Story rekao je da ’lifestyle’ mediji namenjeni ženskoj publici sa sve većom dozom ozbiljnosti prilaze temi nasilja prema ženama, kao i da je u poslednjih nekoliko godina došlo do velike promene u izveštavanju i obradi konkretnih slučajeva na javnoj sceni.

„Nažalost, ovom temom se svi u lifestyle medijima bavimo uglavnom kada su ili nasilnik ili žrtva pripadnici džet-seta, muzičke ili glumačke scene i nedostaje volje da zainteresujemo čitaoce da uče o ovome i kroz intervjue sa psiholozima ili predstavnicima institucija. Ono što svima u mojoj branši zameram je što vrlo brzo zaboravljaju ili ’praštaju’ osuđenim nasilnicima sa javne scene i prema njima se odnosimo kao da se nikad ništa nije desilo", dodao je Kecman.

Ovom prilikom, Marija Janković, urednica fotografije u nedeljniku Vreme otvorila je izložbu fotografija i ilustracija „Slikom do promene“, koje pokazuju kako na etički način oslikati problem nasilja prema ženama. Izložba, koja će biti postavljena u zgradi Ujedinjenih nacija do 10. decembra 2022. godine, predstavlja uži izbor iz baze koju mediji mogu besplatno da koriste, a dostupna je na linku:   https://novinarkeprotivnasilja.org/izvestavamo-eticki/no-baza/no-foto-obuka/.

Grupa „Novinarke protiv nasilja“ izradila je Smernice i razvila trening za novinarke i novinare, kako bi im pomogla da u svim segmentima novinarskog rada etički izveštaju o nasilju prema ženama - od ponašanja na terenu, preko odnosa prema žrtvama nasilja, svedocima i svedokinjama, do izbora sagovornika i sagovornica, kao i preciznih formulacija koje mogu da koriste pri pisanju teksta i formulisanju naslova.

Ova panel diskusija je organizovana u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III“, koji uz podršku Vlade Švedske i u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, zajednički sprovode UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP. 

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN Women
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija
UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu