Publikacija

Pokretači promena

30. septembar 2022.

Objavljeno

UNOPS

Objavljeno u saradnji sa

Governement of Serbia
Swiss Agency for Development and Cooperation
File type: PDF
Preuzeti dokumenti: 101
File type: PDF
Preuzeti dokumenti: 103

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu