17 novembar 2022 - 17 novembar 2023

Tvoje telo je tvoje. I na netu i u stvarnom svetu.

Zahtevaj svoja prava online… I pomozi da se zaustavi digitalno nasilje.

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNFPA

Ciljevi održivog razvoja

Kvalitetno obrazovanje
Smanjene nejednakosti
Mir, pravda i snažne institucije
17 novembar 2022 - 17 novembar 2023

o inicijativi