Priča

Mladi volonteri Ujedinjenih nacija razbijaju predrasude o Romima i izbeglicama

05. decembar 2022.
Fotografija: © Momira Marković / UNDP Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu