Priča

Nova predstava “Devojčice” prikazuje živote mladih žena u patrijarhalnom srpskom društvu

30. januar 2023.
Fotografija: © Reflektor teatar/Nikola Đaković

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN Women
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu