Priča

UN agencije, ambasade i izbeglice se udružuju na 36. Beogradskom maratonu, dok olimpijac koji je izbeglica osvaja peto mesto

24. maj 2023.
Fotografija: © UNHCR Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu