15 jun 2023 | 1:00pm - 4:00pm

Panel debata o suzbijanju govora mržnje

Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje 2023

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO

Ciljevi održivog razvoja

Rodna ravnopravnost
Dostojanstven rad i ekonomski rast
Smanjene nejednakosti
Mir, pravda i snažne institucije
Partnerstvom do ciljeva

Kontakt informacije

sara.pasic@un.org

Lokacija

Beograd
Terazije 3
11000 Beograd
Serbia
15 jun 2023 | 1:00pm - 4:00pm

o inicijativi