Priča

Uklanjanje transrodnosti sa liste mentalnih oboljenja: korak dalje u ostvarivanju prava transrodnih osoba širom sveta, ali i u Srbiji

21. maj 2019.

Napisao/la

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

OHCHR
Kancelarija Visokog poverenika Ujedinjenih nacija za ljudska prava
UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija
WHO
Svetska zdravstvena organizacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu