Saopštenje za medije

Obeležavanje Svetskog dana stanovništva - Planiranje porodice je ljudsko pravo

10. jul 2018.

  • Oko 40 odsto žena u Srbiji ima nezadovoljenu potrebu za kontracepcijom, dok manje od jedne petine koriste pouzdane metode kontracepcije

Beograd, 10. jul 2018. – Važnost planiranja porodice centralna je tema ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana stanovništva, koji se širom sveta obeležava se pod naslovom „Planiranje porodice je ljudsko pravo“. Ove godine proslavlja se 50. godišnjica Međunarodne konferencije o ljudskim pravima 1968, kada je po prvi put planiranje porodice potvrđeno kao ljudsko pravo.

 

“Pristup dobrovoljnom planiranju porodice omogućava ženama da rađaju, imajući u vidu zdravlje majki i dece. Pravo na planiranje porodice takođe dozvoljava uživanje drugih prava, uključujući i prava na zdravlje, obrazovanje i postizanje dostojanstvenog života", rekla je dr Doina Bologa, direktorka Populacionog fonda UN (UNFPA) za Srbiju na konferenciji za medije povodom obeležavanja Svetskog dana stanovništva.

 

Kada je u pitanju situacija planiranja porodice na regionalnom nivou, podaci pokazuju da zemlje u našem regionu imaju neke od najnižih stopa korišćenja moderne kontracepcije u svetu. Prema istraživanju višestrukih pokazatelja položaja žena i dece (MICS 5), savremenu kontracepciju u Srbiji koristi manje od jedne petine žena u opštoj populaciji koje su trenutno udate ili u vanbračnoj zajednici (18,4%), dok su tradicionalne metode, pre svega prekinuti snošaj (coitus interruptus), zastupljenije skoro dva puta više (40%). Situacija među marginalizovanim kategorijama žena još više zabrinjava, samo 7.2% romskih žena koje žive u romskim naseljima u Srbiji koriste savremenu kontracepciju, a tradicionalne metode koristi 54% ispitanika.

 

Nekoliko razloga može to objasniti: previše žena u našem regionu i dalje veruje u mit da su savremene metode štetne, dok društveni pritisak može biti prepreka da traže savete i da se informišu. Osim toga, nisu svi zdravstveni radnici kvalifikovani da pruže odgovarajuće savete i usluge, dok pouzdan izbor kontraceptivnih sredstava po pristupačnim cenama nije uvek dostupan.

 

"Gledajući iz demografskog ugla planiranje porodice je važno na mnogo načina. Omogućava ženama da izbegnu neplanirane trudnoće i spreče negativne posledice po svoje reproduktivno zdravlje. Zbog toga je verovatnije da će žene imati onaj broj dece koji zapravo i žele, čime se očuvava plodnost i promoviše sveobuhvatno zdravlje ", izjavila je prof. dr Mirjana Rašević, upravnica Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka

Jovana Ubiparip

Jovana Ubiparip

UNFPA
Analitičar komunikacija

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu