Saopštenje za medije

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka kampanje 16 dana aktivizma, bend Pretty Loud, u saradnji sa UN Srbija i Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost objavljuju spot „Ravnopravno“

24. novembar 2021.

Ravnopravno“ je naslov najnovije pesme/videa prvog ženskog romskog hip hop benda u Srbiji Pretty Loud, nastalog povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka kampanje globalne 16-dnevne kampanje.

Nasilje nad ženama je sveprisutan društveni problem, koji se ne može ograničiti na određeni društveni sloj, i kome su izložene sve žene nezavisno od stepena obrazovanja, socio-ekonomskog statusa i ostalih socio-demografskih karakteristika. Međutim, ženama sa invaliditetom, ženama koje žive u seoskim područjima, ženama iz tradicionalne, manjinske ili romske zajednice, koje se svakodnevno suočavaju sa različitim preprekama, još je teže da progovore o nasilju i potraže pomoć.

Zato je cilj spota Ravnopravno, u okviru ovogodišnje 16-dnevne kampanje da pošalje poruku najširoj javnosti o različitim vrstama nasilja nad ženama, ali i da pomogne mladima da ga prepoznaju i imaju konstruktivan stav u borbi protiv svih oblika nasilja dok odrostaju.

Ravnopravno je priča o mladoj ženi koja je odrastala u atmosferi nasilja. Ispričana iz prizme te žene priča razotkriva različite tradicionalne i kulturološke dimenzije nasilja and ženama, koje često ostaju tabu.

Fotografija: © Official Music Video Ravnopravno

„Sve žene treba hrabro da ustanu i otvoreno pričaju o nasilju koje se dešava svakodnevno, u različitim zajednicama. Nedovoljno se priča o tome. Kako to da promenimo? Mi smo odlučile da muzikom zaustavimo nasilje. Zato i ova pesma i ovakav spot. Želimo da se više piše o lepim temama, da su žene uspešne, samostalne I veoma hrabre“, poručuju devojke iz benda Pretty Loud. 

„Sve žene i devojke, u svim sferama društva treba da žive bez nasilja.  UN će nastaviti da promovišu usvajanje, implementaciju i primenu sveobuhvatnih zakona, strategija i akcija za sprečavanje nasilja, kao i kontinuirano podizanje svesti i edukacije mladih i zajednica o nenasilju. Nastavićemo dosadašnje zajedničke napore da stvorimo društvo u kome se nasilje ne toleriše, a počinioci kažnjavaju”, kaže Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka UN u Srbiji.

Suzbijanje rodno zasnovanog nasilja jedan je od ciljeva politike rodne ravnopravnosti Republike Srbije, a nasilje u porodici je zakonom zabranjeno. I pored značajnog napretka, mnoge žene i devojčice u Srbiji i dalje žive u strahu od nasilja, a okolnosti u vezi sa epidemijom COVID-19 predstavljaju dodatni izazov u ostvarivanju njihove potpune bezbednosti.

„Nasilje nad ženama i devojčicama je široko rasprostranjeno i predstavlja ogroman društveni problem. Zato je važno da svi zajedno mnogo više radimo, kako na prevenciji, tako i kroz rad sa počiniocima i na edukaciji mladih i cele zajednice. Romske devojčice i žene nalaze se u kategoriji višestruko ranjivih i diskriminisanih i izložene su najgrubljem kršenju ljudskih prava – dečijim brakovima. Moramo da se borimo protiv toga, jer maloletnički brakovi utiču na društveno blagostanje jedne zemlјe i zaustavljaju razvoj i budućnost svake devojčice. Onog trenutka kada devojčice uđu u takve zajednice, postoje strašni rizici od nasilja, za njihovo zdravlјe, nemogućnost da nastave školovanje i one neće biti u mogućnosti da budu ekonomski samostalne i da sanjaju snove o kvalitetnijem životu. Dečiji brakovi jesu oblik nasilja nad ženama i devojčicama“, izjavila je potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost prof. dr Zorana Mihajlović.

Iako je rodno zasnovano nasilje rasprostranjeno, i najviše pogađa žene i devojčice različitih generacija i u različitim oblicima, poslednjih godina svedočimo i sve većem broju žena koje su ohrabrene da nasilje prijave, obrate se institucijama, ali takođe i kreiranju klime u društvu i zajednicama koje su spremne da podrže žrtve i osude nasilje. Aktivizam i glasovi mladih žena, kojima pripadaju i članice grupe Pretty Loud simbol su novih generacija koje mogu da promene stvarnost i stvaraju društvo koje će biti zasnovano na ravnopravnosti a nasilje u potpunosti neprihvatljivo.

PRETTY LOUD  je prvi romski ženski bend.

Nastao je u okviru GRUBB fondacije na inicijativu grupe devojaka i mladih žena od 15 do 27 godina.

Romkinje su uglavnom domaćice, rano napuštaju školu i udaju se mlade. Pretty Loud razbija ovaj stereotip. Stvarajući jedinstvenu muziku ponosno spajaju rep i hip hop sa romskim zvukom, a savremeni i urbani pokret sa tradicionalnim plesom. Kroz svoje tekstove šalju jasne poruke o važnosti obrazovanja, pravu na sopstveni izbor, samostalnosti i poručuju da rani brakovi nisu romska tradicija. One govore o svojim svakodnevnim izazovima i nadama, diskriminaciji, ali pričaju i o ljubavi i ravnopravnosti.

GRUBB radi sa romskom decom i omladinom kako bi svako mogao da ostvari svoj puni potencijal i društvenu integraciju. GRUBB-ov inovativni metod osvojio je prvu nagradu EU za integraciju Roma u Srbiji, 2017.

 

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu