Saopštenje za medije

Prvi ikada globalni izveštaj o korupciji u sportu ukazuje na hitnu potrebu za jedinstvenim, međunarodnim odgovorom na koruptivne radnje u sportu

09. decembar 2021.

Beč, 9. decembar — Procenjuje se da se skoro 1,7 biliona američkih dolara potroši na klađenje na ilegalnim tržištima igara na sreću svake godine, ukazuje najnoviji izveštaj koji je danas objavila Kancelarija Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala (UNODC).

Fotografija: © UNODC

 

Nudeći pregled taktike za efikasnu borbu protiv kriminala i korupcije u sportu kroz izlaganje čitavog niza konkretnih strategija za razmatranje, “Globalni izveštaj o korupciji u sportu” isto tako razotkriva zapanjujuće razmere, ispoljavanje i kompleksnost korupcije i organizovanog kriminala u sportu na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Sproveden u partnerstvu sa skoro 200 eksperata iz vlasti, sportskih organizacija, privatnog sektora, akademske zajednice i drugih aktera, ovo je najdetaljniji pregled ove vrste do sada.Iako korupcija u sportu nije nov fenomen – prevarne aktivnosti u upravljanju sportskim institucijama i takmičenjima su dokumentovane još od vremena antičkih Olimpijskih igara – tokom protekle dve decenije svedoci smo značajnog povećanja kriminalnih aktivnosti u ovoj oblasti. Činjenica je da globalizacija, ogroman priliv novca, ubrzan porast legalnog i ilegalnog sportskog klađenja kao i tehnološki napredak transformišu načine bavljenja sportom kao i njegovog konzumiranja, što ga čini sve privlačnijim kriminalnim mrežama koje idu ka eksploataciji sporta radi nezakonitog profita.

U ovakvom kontekstu “Globalni izveštaj” detaljno razmatra širok spektar pitanja, analizirajući ulogu ilegalnog klađenja, manipulacije takmičenjima, zloupotrebe u sportu, podložnost velikih sportskih događaja korupciji kao i uključenost organizovanog kriminala, između ostalog. On isto tako ukazuje na promenljivu panoramu sporta i njegov odnos sa koruptivnim delatnostima, na postojeće inicijative za rešavanje ovog problema, pitanja oko otkrivanja i prijavljivanja nepravilnosti, kao i na to kako postojeći pravni okviri mogu biti primenjeni radi odgovora na korupciju u ovoj oblasti.Objavljivanje “Globalnog izveštaja” dolazi u ključno vreme, kada se sve veći značaj daje anti-koruptivnim naporima u svim sektorima, uključujući tu i sportsku zajednicu. Ovaj izveštaj se objavljuje u susret dvogodišnjem skupu Ujedinjenih nacija protiv korupcije sledeće nedelje – Konferenciji država koje su pristupile Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Konferencija se održava u Šarm el Šeiku u Egiptu od 13. do 17. decembra i na njoj će biti raspravljano o pitanju korupcije u sportu.Osmišljen i za vlasti i za sportske organizacije, “Globalni izveštaj” ukazuje na hitnu potrebu da se:• Ojačaju pravni, strateški i institucionalni okviri u cilju prevencije i odgovora na različite pojave korupcije i kriminala u sportu na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.• Razviju i sprovedu sveobuhvatne anti-koruptivne strategije u sportu, sa fokusom na odgovor na korupciju koja je u vezi sa organizacijom velikih sportskih događaja, manipulacijom takmičenjima, ilegalnim klađenjem kao i uplivom organizovanog kriminala u sport.• Promoviše i poveća saradnja kao i razmena informacija i dobrih praksi među sportskim organizatorima, organima koji se bave sprečavanjem kriminala i krivičnim pravosuđem, zakonodavcima i kreatorima politike.• Poveća razumevanje međusobnih veza između korupcije i organizovanog kriminala u sportu i da se unaprede kapaciteti odgovarajućih nacionalnih institucija i sportskih organizacija da im se suprotstave.

***

“Globalni izveštaj o korupciji u sportu” UNODC-a je dostupan za preuzimanje sa grcs2021.unodc.org

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNODC
Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu