Govor

Govor stalne koordinatorke Ujedinjenih nacija Fransoaz Žakob, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

10. decembar 2021.

Govor održao/la

Françoise Jacob

Fransoaz Žakob

UN
Stalna koordinatorka UN
 
 

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije