Govor

Govor stalne koordinatorke Ujedinjenih nacija Fransoaz Žakob, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

10. decembar 2021.

Govor održao/la

Fabio Scano photo

Fabio Scano

WHO
UN Resident Coordinator a.i.
 
 
 

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije