Publikacija

Postizanje indikatora 5.a.2 COR na Zapadnom Balkanu i šire

07. jul 2022.

Objavljeno

FAO

Objavljeno u saradnji sa

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
File type: PDF
Preuzeti dokumenti: 605
File type: PDF
Preuzeti dokumenti: 573

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu