Publikacija

Analiza medijskog izveštavanja o nasilju prema ženama 2019 - 2021.

05. maj 2022.

Objavljeno

UNDP

Objavljeno u saradnji sa

Novinarke protiv nasilja nad ženama
File type: PDF
Preuzeti dokumenti: 1358

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu