Priča

Veće šanse za zapošljavanje osoba sa invaliditetom zahvaljujući programu Prekvalifikacija za IT

11. oktobar 2022.
Fotografija: © UNDP Serbia / Momira Marković

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu