Priča

Transformacija obrazovanja u Srbiji: Okupimo celo društvo za obrazovanje koje ne zanemaruje nijedno dete

02. decembar 2022.
Fotografija: © UNICEF Serbia/2022/Živojinović

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija stalnog koordinatora
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu