Priča

Italijanska ambasada i UN u Srbiji pokrenule su program mentorstva mladih za osnaživanje mladih

04. januar 2023.

Napisao/la

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN Women
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu