Priča

Više od zapošljavanja – izgradnja novog života i boljeg društva

16. decembar 2022.
Fotografija: © UNHCR Serbia

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu