Saopštenje za medije

Obeležena osma godišnjica globalne kampanje #JaPripadam za okončanje apatridije

13. decembar 2022.

Beograd 13. decembar 2022 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnik građana i Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) održali su zajedničku konferenciju povodom osme godišnjice globalne kampanje #JaPripadam (#IBelong), koja ima za cilj potpuno iskorenjivanje apatridije kao pojave u čitavom svetu.

 

Fotografija: © UNHCR Serbia / Momira Marković

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović izrazio je zadovoljstvo velikim napretkom koji je u prethodnom periodu ostvaren na rešavanju pitanja pravne nevidljivosti u Republici Srbiji, istakavši da se slučajevi da neko lice nije upisano u matičnu knjigu rođenih sada javljaju tek kao izuzetak. Prema njegovim rečima, sprovođenjem brojnih zajedničkih aktivnosti uspostavljena su sistemska rešenja za nesmetan upis u matičnu knjigu rođenih, a uspešno su unapređena i druga prava iz ličnog statusa.

Fotografija: © UNHCR Serbia / Momira Marković

Napomenuvši da je posebna pažnja usmerena na upis u matične knjige novorođenog deteta čija majka nema lična dokumenta, čime se efikasno otklanjaju rizici od apatridije, ministar je rekao da će buduća saradnja biti usmerena na rešavanje preostalih, ali i sprečavanje pojave novih slučajeva pravno nevidljivih lica, posebno kada je reč o pripadnicima romske zajednice.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da je broj pravno nevidljivih lica u Republici Srbiji značajno smanjen, ali da i dalje ima građana i dece koje sistem ne prepoznaje i dodao da su stanovnici neformalnih naselja i dalje u teškom položaju i u riziku od apatridije.

Pašalić je apelovao na nadležne organe da učine dodatne napore kako bi se ublažile posledice pandemije koje su i dalje vidljive u socijalnom i ekonomskom segmentu života pripadnika romske zajednice u neformalnim naseljima.

Fotografija: © UNHCR Serbia / Momira Marković

V.d. šefice Predstavništva UNHCR-a u Srbiji Stefani Krause ukazala je da je, zahvaljujući naporima svih relevantnih institucija Republike Srbije, pre svega odličnoj saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Zaštitnikom građana, broj Roma bez ličnih dokumenata u Srbiji značajno smanjen od početka globalne kampanje #JaPripadam, koju je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice pokrenula 2014. godine.

Kako je navela, UNHCR je zadovoljan ostvarenim napretkom, a Srbija bi mogla postati jedna od prvih zemalja u Evropi koja će iskoreniti rizik od apatridije u naredne dve godine, do završetka kampanje.

Fotografija: © UNHCR Serbia / Momira Marković

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnik građana i UNHCR od 2012. godine ulažu zajedničke napore u rešavanje ovog pitanja, u okviru tri sporazuma o razumevanju. Povod današnjeg događaja je i početak informativno-medijske kampanje za predstavnike romske zajednice, za koje je u okviru konferencije održana informativna sesija, a razmenjena su i iskustva iz posete neformalnim naseljima.

Fotografija: © UNHCR Serbia / Momira Marković

 

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu